fbpx

Działalność nierejestrowana

Wiele moich kursantek pyta mnie podczas szkoleń jak rozpocząć swoją działalność gospodarczą po ukończeniu kursu. Zagadnienie dotyczy kwestii formalnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz zgłoszenia jej do CIDG.

W tym artykule opiszę zasady działalności nierejestrowanej, od której każda z Was powinna zacząć. Nie obciąża ona na początku Waszej kariery zawodowej domowego budżetu.

Wszystko postaram się opisać w „pigułce” dostosowanej do naszej branży.

Działalność nierejestrowana to forma pracy „na próbę”. Ustawodawca wprowadził taką możliwość od 30 kwietnia 2018 roku. W art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców zamieszczony został następujący zapis:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Szkolenia z nanoplasti Barbara Muszarska

Działalność nierejestrowana – co to oznacza?

Możesz prowadzić działalność nierejestrową:

 • jeżeli przychody z twojej działalności w żadnym miesiącu 2021 roku nie przekroczą kwoty 1400 zł, a w 2022 roku – kwoty 1505 zł (50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia)

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałaś działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana – jak ją założyć.

Nie musisz nigdzie zgłaszać, że zamierzasz rozpocząć działalność nierejestrowaną.
Po prostu od razu zaczynasz swoją pracę. Musisz jednak pamiętać by miesięcznie nie przekraczać miesięcznych dochodów, o których wspomniałam wcześniej. Jeżeli je przekroczysz, powinnaś niezwłocznie (do 7 dni) zarejestrować się między innymi w CIDG oraz w ZUS.

Działalność nierejestrowana – korzyści.

Prowadząc działalność nierejestrowaną zyskujesz:

 • nie musisz nigdzie tego zgłaszać,

 • nie płacisz składek ZUS,

 • nie płacisz co miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

 • nie prowadzisz (lub zlecasz) skomplikowanej księgowości,

 • prowadzisz tylko prostą ewidencję sprzedaży lub usług.

Działalność nierejestrowana – obowiązki.

 • prowadzić prostą ewidwncję,

 • wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

 • przestrzegać praw konsumenta,

 • rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej

Działalność nierejestrowana – jak wygląda ewidencja.

ewidencja działalności nierejestrowanej basia muszarska

Działalność nierejestrowana – rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Jak już pisałam wcześniej co roku musisz złożyć zeznanie roczne PIT-36. Jest tam oddzielna rubryka „działalność nierejestrowana” w której wpisujesz przychody, koszty, dochód oraz podatek.

Działalność nierejestrowana – rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Podatnicy, którzy prowadzą działalność w niewielkich rozmiarach, w tym działalność nierejestrową, bardzo często korzystają ze zwolnienia z VAT, ponieważ ich sprzedaż w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekracza kwoty 200 tys. zł.

Działalność nierejestrowana – a kasa fiskalna.

Niestety nie mam tu dobrej wiadomości.
W naszym przypadku zostaliśmy zakwalifikowani jako
działalność fryzjerska i nie obowiązuje nas limit 20.000,00 zł po przekroczeniu, których, dopiero musiałybyśmy zakupić kasę fiskalną do naszej działalności nierejestrowanej. Jeżeli sprzedajesz takie usługi, musisz ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu.

Call Now ButtonZadzwoń