fbpx

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i jak może Ci pomóc w Twoim Rozwoju?

Nasze Państwo, tworzy Fundusze celowe, między innymi by podnieść Twoje Kwalifikacje Zawodowe. W ten prosty sposób możesz skorzystać praktycznie za damo ze szkolenia z Nanoplasti, Nano Blond oraz Botoxu silnie regeneryjącego włosy. Środki z których możesz skorzystać pochodzą z Funduszu Pracy. Celem jego jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do wymagań na rynku pracy, który wciąż się zmienia. KFS udziela firmom bezzwrotnego wsparcia w wysokości 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkład musi wnieść sam). Wyjątkiem są  mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10, które mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia. Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być przeznaczone na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.

Kto i jak może skorzystać z tego funduszu?

Tak jak już wcześniej pisałam, może z funduszu skorzystać zarówno pracownik jak i jego pracodawca. Maksymalna kwota dotacji to około 14.000 złotych. Z dofinansowania nie mogą skorzystać jednoosobowe działalności gospodarcze, ale wystarczy, że masz zatrudnioną chociaż jedną osobę w niepełnym wymiarze czasu pracy i kwalifikujesz się do otrzymania dotacji.

Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie musi złożyć wniosek do Powiatowego Urządu Pracy właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej. Wnioski takie można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez sieć Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego). Formularze te są dostępne na stronach Urzędów Pracy. Dodatkowo można skorzystać telefonicznie z pomocy doradcy zatrudnionego w danym urzędzie.

Po wypełnieniu prostego formularza i jego akceptacji przed odpowiedniego pracownika w Urzędzie Pracy środki są przekazywane bezpośrednio na konto firmy, która złożyła wniosek. Zazwyczaj trwa to około 2 tygodnie.

Beneficjent dofinansowania ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie danych szkoleń do miejscowego Urzędu Pracy. Ważną informacją dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia danego pracownika można uzyskać bez względu na rodzaj umowy czy wymiar etatu na jaki jest zatrudniony. Pracodawca również może skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla siebie na takich samych zasadach jak pracownicy.

Dokładnie procedura przebiega w poniższych krokach:

1/ Wybór pracowników na szkolenie

2/ Wybór szkolenia z RIS

3/ Wypełnienie i złożenie wniosku do Urzędu Pracy

4/ Decyzja z Urzędu Pracy

5/ Podpisanie umowy z Urzędem Pracy oraz podpisanie Umowy z Firmą Szkoleniową

6/ Przelanie środków na firmę

7/ Realizacja szkolenia, otrzymanie faktury + zapłata za szkolenie

8/ Dostarczenie dokumentów do Urzędu Pracy potwierdzających odbyte szkolenie.

Zadzwoń